Hrvatski I English I Deutch I Italiano I Français
 
: Naslovnica : O tvrtki : Reference : Kontakt
 
bg
bg
Dorada Dorada
Piljena 1 Piljena 1
Piljena 2 Piljena 2
Piljena 3 Piljena 3
bg
bg
Piljena građa/piljena građa

         Uz proizvode kao što su pragovi, skretnička i mosna građa, u pilanama se proizvode elementi za namještaj i parket.

 

         Piljena građa se uskladišćuje na skladištu građe, prirodno predsušuje i čeka na red za sušenje u sušarama (kapaciteta 900 m3 po jednom ciklusu punjenja). Na zahtjev kupca u komorama za parenje piljene građe može se obaviti postupak parenja građe indirektnom ili direktnom metodom. Cilj je postizanje promjene boje bukovine u crvenkastu nijansu (imitacija trešnje).
 

bg
bg
Foto
Viševica Komp Viševica Komp Viševica Komp
Viševica Komp Viševica Komp Viševica Komp
bg
bg bg bg
Sva prava pridržana. 2008. Viševica Komp d.o.o.
 

Drvni pelleti su proizvod u obliku valjčića Pelleti su kao i ostala drvna biomasa emergent Karakteristike drvnih pelleta Pellet proizveden u "VIŠEVICAKOMP
čist i štedljiv energent Sagorjevanjem pelleta emisije CO, NOx i prašine su znatno niže od dozvoljenih graničnih vrijednosti ili praktično ne postoje. pakirani pellet u plastičnim  pakirani pellet u velikim big-bag doprema pelleta direktno . Korištenjem energeta na bazi drva. Pelleti se prešaju iz čiste, nekontaminirane drvne biomase. Naročito je pellet interesantan  Postoji cijeli niz različitih proizvođača peći na pellet. Sve peći na pellete koriste automatiku za doziranje pelleta. Prag je jedan od glavnih elemenata željezničke pruge. drveni prag mora u kolosjeku željeznice koriste bukovinu i hrastovinu kao sirovinu za izradu pragova bukov željeznički prag    hrastova mosna i skretnička građa u pilani pragovi se okivaju . impregnacija pragova

Developed by Dominativ