Hrvatski I English I Deutch I Italiano I Français
 
: Naslovnica : O tvrtki : Reference : Kontakt
 
bg
Pellet bg Željeznički
pragovi
bg
Piljena
građa
bg Plin
bg
bg

Lista raznih sajmova i konferencija na temi pelleta, biomase, obnovljivih izvora energije:

 

- European Biofuels Expo and Conference
15 & 16 October 2008. Newark, Nottingham


- Renewable Energy Summit
15-16 October 2008, Vienna


- Pellets 2009 - Conference, exhibition and study visits
03-04.02.2009,Sweden


- Salon Bois Energie 2009.
2,3,4,5 april 2009. Montmorot, France


- The European Pellet Conference 2009
24 and 27 February 2009. Austria, Linz


- World Sustainable Energy Days 2009
25 – 27 February 2009, Wels/Upper Austria

bg
bg
Sva prava pridržana. 2008. Viševica Komp d.o.o.
 

Drvni pelleti su proizvod u obliku valjčića Pelleti su kao i ostala drvna biomasa emergent Karakteristike drvnih pelleta Pellet proizveden u "VIŠEVICAKOMP
čist i štedljiv energent Sagorjevanjem pelleta emisije CO, NOx i prašine su znatno niže od dozvoljenih graničnih vrijednosti ili praktično ne postoje. pakirani pellet u plastičnim  pakirani pellet u velikim big-bag doprema pelleta direktno . Korištenjem energeta na bazi drva. Pelleti se prešaju iz čiste, nekontaminirane drvne biomase. Naročito je pellet interesantan  Postoji cijeli niz različitih proizvođača peći na pellet. Sve peći na pellete koriste automatiku za doziranje pelleta. Prag je jedan od glavnih elemenata željezničke pruge. drveni prag mora u kolosjeku željeznice koriste bukovinu i hrastovinu kao sirovinu za izradu pragova bukov željeznički prag    hrastova mosna i skretnička građa u pilani pragovi se okivaju . impregnacija pragova

Developed by Dominativ